Κατάστημα 1 Λεφέρβ 4, Νέος Κόσμος Τηλ.: 210 99 11 089

Κατάστημα 2 Ευδόξου 6, Νέος Κόσμος Τηλ.: 210 92 33 567